Uträkning avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg

Avser avgift för barn med plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Gemensam bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr
 1    2    3
    Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år
    Allmän förskola 3-5 år
    Skolbarn 6-12 år
Avgiftsreducering i förskola och pedagogisk omsorg
För 3-, 4- och 5-åringar reduceras avgiften med 30% fr o m
september t o m maj. Juni t o m augusti betalar samtliga
3-, 4- och 5-åringar avgift enligt barnomsorgstaxan.
OBS! Detta är inte med i uträkningen. Minimiavgift på 100 kr/barn.
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr