Beräkning av avgift för förskola och skolbarnomsorg

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det
näst yngsta osv.
Från att barnet fyllt 1 år till höstterminen
det år barnet fyller 3 år
Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år
till höstterminen det år barnet fyller 6 år
15 h per vecka fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller
3 år till höstterminen det år barnet fyller 6 år
Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 6 år
Bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr
 1    2    3
    Förskola 1-3 år  
    Förskola 3-5 år  
    Allmän förskola 3-5 år  
    Skolbarnomsorg  
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr