Uträkning av avgiften för barnomsorgen

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det
näst yngsta osv.
Barn från 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år. Har
du endast behov av Kvällskvisten (Pedagogisk omsorg på
obekväm arbetstid, vardagar) och ditt barn är mellan 3-6 år
blir det samma taxa som för 1-3-åringar då reduktion endast
utgår för omsorgsformen Förskola.
Från och med september månad det år barnet fyller 3 år görs
ett avdrag på 28,5%. Denna reduktion gäller för alla årets
månader så länge barnet har förskoleplats. Det betyder att
om du under våren ansöker om förskoleplats för en 3-åring
ändras din serviceform automatiskt i september (du behöver
inte ansöka på nytt)
Gäller för de 20 timmarna som anvisas av förskolan som
allmän förskoletid (följer skolans läsår), kanske i första hand
för dig som är föräldraledig eller arbetssökande. Har du behov
av andra tider är det förskola 3-5 år inklusive reducering du
får använda.
•Barn på fritidshem från 6 år t o m vårterminen det år då
barnet fyller 13 år.
•Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar
per vecka) från 1 år fram till övergång till fritidshem.
Gemensam bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr
 1    2    3
    Förskola 1-3 år samt Kvällskvisten  
    Förskola 3-5 år (inkl reducering)  
    3-5 åringar endast allmän förskola  
    Fritidshem 6-12 år samt Kvällskvisten  
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr