Förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Gäller till och med 31 augusti det år barnet fyller 3 år.
Reducerad avgift gäller för barn i förskola
och familjedaghem från och med september
det år barnet fyller tre år till och med maj det år
barnet börjar skolan. Under juni, juli och augusti
gäller samma taxa som för barn 1-2 år.
Barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och
vårdnadshavarna har varsitt platsinnehav.
Gemensam bruttomånadsinkomst
 Barn    Omsorgsform
Delad plats      Närvarotid
 kr
 1
   Barn 1-2 år 
   Allmän förskola 3-5 år 
   Skolbarn 6-12 år
 2
   Barn 1-2 år 
   Allmän förskola 3-5 år 
   Skolbarn 6-12 år
 3
   Barn 1-2 år 
   Allmän förskola 3-5 år 
   Skolbarn 6-12 år