Uträkning av avgiften för barnomsorgen

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Gemensam bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr
 1    2    3
    Förskola och pedagogisk omsorg
    3-5 åringar mer än 15 tim/v
    3-5 åringar endast allmän förskola
    Fritidshem eller för barn från 6 år
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr