Uträkning för förskola och fritidshem/klubben

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54830 kronor
per månad
Bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr 
 1    2   3
  
  
  
  
Förskolebarn från ett år till och med juli det år
barnet fyller tre år.
Förskolebarn från augusti det år barnet fyller
tre år till och med juli det år barnet börjar
förskoleklass/skola. Omsorg - 15 tim/v.
Förskolebarn från augusti det år barnet fyller
tre år till och med juli det år barnet börjar
förskoleklass/skola. Omsorg 15,01 - tim/v.
Skolbarn från augusti det år barnet börjar
förskoleklass/skola.
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr