Uträkning för förskola och fritidshem/klubben

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 56250 kronor
per månad
Gemensam bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform
Summa
 kr 
 1    2    3
      Förskolebarn 1-2 år mindre än 15 tim/v
      Förskolebarn 1-2 år mer än 15 tim/v
      Förskolebarn 3-5 år mindre än 15 tim/v
      Förskolebarn 3-5 år mer än 15 tim/v
      Skolbarn 6-12 år
 Barn 1
 Barn 2
 Barn 3
 Totalt
  kr
  kr
  kr
  kr