Uträkning för förskola och fritidshem/klubben

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2
det näst yngsta osv.
Även förskolebarn 1-5 år i familjedaghem.
Under juni-augusti borträknas inte allmän förskoletid.
Gemensam bruttomånadsinkomst
Barn     Omsorgsform                         Närvarotid
 kr
 1
   Förskolebarn 1-3 år  
   Allmän förskola för 3-5 år  
   Skolbarn 6-12 år
 2
   Förskolebarn 1-3 år  
   Allmän förskola för 3-5 år  
   Skolbarn 6-12 år
 3
   Förskolebarn 1-3 år  
   Allmän förskola för 3-5 år  
   Skolbarn 6-12 år